Leif Magnusson
Förman kundmottagningen

 

Alexander Åkerlund
Förvaringsansvarig

 

Erik Paulcén
Kundmottagare

 

Thomas Magnusson
Förman verkstad

 

Jimmy Lemheden
Förman lätta avdelningen

 

Tore Magnusson
Pensionär

 

Tobias Hansson
Tunga avdelningen

 

Sven Gustavsson
Bilmekaniker

 

Jens Lindkvist
Bilmekaniker

 

Mikael Strand
Lätta avdelningen

 

Caroline Magnusson
Ekonomiavdelningen

 

Marcus Hoffman
Tunga avdelningen

 

Mikael Petersson
Lätta avdelningen